Faaliyet Alanları

Çevre Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri

Çevre Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri

Proses Çevre Bilimleri olarak yapmayı planladığınız yatırımlarınızın projelendirilmesi, inşaat öncesi ve sonrasında ki dönemlerde çevre ve diğer mevzuat kapsamındaki izinlerin alınması, işletme dönemine geçişin sağlanması, işletme sonrası işveren yükümlülüklerine yönelik danışmanlık hizmetinin yatırım ömrü süresince devam ettirilmesi konularında hassasiyetle hizmet vermekteyiz.

Detaylı Bilgi
Sıfır Atık Danışmanlığı

Sıfır Atık Danışmanlığı

Sıfır Atık Danışmanlığı, Hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasını, geliştirilmesini, izlenmesini ve veri girişlerinin yapılarak belgelendirme süreçlerinin takibini kapsamaktadır.

Detaylı Bilgi
(ÇED) Çevresel Etki Değerlendirme

(ÇED) Çevresel Etki Değerlendirme

 Proses Çevre Bilimleri olarak yapmayı planladığınız yatırımlarınızın Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gereken kararların alınması konusunda enerjimizle hizmet vermekteyiz.

Detaylı Bilgi
Geri Kazanım Katılım Payı Danışmanlığı

Geri Kazanım Katılım Payı Danışmanlığı

Geri Kazanım Katılım Payı ile ilgili yasal düzenlemeler doğrultusunda Yurt içinde piyasaya arz edilen, 2872 sayılı Çevre Kanunu ek-1 sayılı listede yer alan ürünleri piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan geri kazanım katılım paylarının hesaplanması ve beyanı konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Detaylı Bilgi
Su ve Atık Su Arıtma Sistemleri

Su ve Atık Su Arıtma Sistemleri

İşletmelerde oluşan atıksuların, karakteristik ve deşarj edileceği ortam değerlendirilerek tesise özel çözümler üreiyoruz.İşletmelerde oluşan atıksuların, karakteristik ve deşarj edileceği ortam değerlendirilerek tesise özel çözümler üreiyoruz.

Detaylı Bilgi
Çevresel Ölçüm ve Analizler

Çevresel Ölçüm ve Analizler

Proses Çevre Bilimleri olarak yapmayı planladığınız yatırımlarınızın projelendirilmesi, inşaat öncesi ve sonrasında ki dönemlerde çevre ve diğer mevzuat kapsamındaki izinlerin alınması, işletme dönemine geçişin sağlanması, işletme sonrası işveren yükümlülüklerine yönelik danışmanlık hizmetinin yatırım ömrü süresince devam ettirilmesi konularında hassasiyetle hizmet vermekteyiz.

Detaylı Bilgi
Jeolojik ve Jeoteknik Etütler

Jeolojik ve Jeoteknik Etütler

Proses Çevre Bilimleri olarak yapmayı planladığınız yatırımlarınızın projelendirilmesi, inşaat öncesi ve sonrasında ki dönemlerde çevre ve diğer mevzuat kapsamındaki izinlerin alınması, işletme dönemine geçişin sağlanması, işletme sonrası işveren yükümlülüklerine yönelik danışmanlık hizmetinin yatırım ömrü süresince devam ettirilmesi konularında hassasiyetle hizmet vermekteyiz.

Detaylı Bilgi
Madencilik ve Sondaj İşlemleri

Madencilik ve Sondaj İşlemleri

Proses Çevre Bilimleri olarak yapmayı planladığınız yatırımlarınızın projelendirilmesi, inşaat öncesi ve sonrasında ki dönemlerde çevre ve diğer mevzuat kapsamındaki izinlerin alınması, işletme dönemine geçişin sağlanması, işletme sonrası işveren yükümlülüklerine yönelik danışmanlık hizmetinin yatırım ömrü süresince devam ettirilmesi konularında hassasiyetle hizmet vermekteyiz.

Detaylı Bilgi
GSM Ruhsat ve Orman İzinleri

GSM Ruhsat ve Orman İzinleri

Proses Çevre Bilimleri olarak yapmayı planladığınız yatırımlarınızın projelendirilmesi, inşaat öncesi ve sonrasında ki dönemlerde çevre ve diğer mevzuat kapsamındaki izinlerin alınması, işletme dönemine geçişin sağlanması, işletme sonrası işveren yükümlülüklerine yönelik danışmanlık hizmetinin yatırım ömrü süresince devam ettirilmesi konularında hassasiyetle hizmet vermekteyiz.

Detaylı Bilgi