Kurumsal

21.07.2014 tarihinde İzmit’te kurulan firmamız bu tarihten itibaren başta İstanbul ve Kocaeli olmak üzere Türkiye genelinde danışmanlık hizmeti sunmakta ve birçok projeyi başarıyla tamamlamıştır.

Rekabetin ileri boyutlarda yaşandığı günümüzde şirketlerin ihtiyacı, düşük maliyetli pratik çözümler ile mevzuat uygunluğunun sağlanmasıdır. Proses Çevre Danışmanlık, deneyimli kadrosu ile çevreye gösterdiğiniz duyarlılığınızın ve bu alanda sarf ettiğiniz çabalarınızın en etkili ve kapsamlı destekçisi ve iş birlikçisi olacaktır.

Çözüm odaklı uzman kadrosu ile sunduğumuz hizmetler;

Çevre Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri,

Sıfır Atık Danışmanlığı,

(ÇED) Çevresel Etki Değerlendirme,

İş Sağlığı ve Güvenliği,

Su ve Atık su Arıtma Sistemleri,

Çevresel Ölçüm ve Analizler,

Jeolojik ve Jeoteknik Etütler,

Madencilik ve Sondaj İşlemleri,

GSM Ruhsat ve Orman İzinleri,