(ÇED) Çevresel Etki Değerlendirme

Proses Çevre Bilimleri olarak yapmayı planladığınız yatırımlarınızın Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gereken kararların alınması konusunda enerjimizle hizmet vermekteyiz.

Çevresel Etki Değerlendirmesi, yapılacak yatırımın ilk adımı aynı zamanda temelidir. Temelin Tecrübeyle oluşturulması Yatırımın bu temel üzerine inşa edilecek olmasından dolayı önemlidir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında;

“Bir projeyi gerçekleştirmeyi planlayan gerçek veya tüzel kişiler; Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeleri için; ÇED Başvuru Dosyasını, ÇED Raporunu, Seçme Eleme Kriterleri uygulanacak projeler için ise Proje Tanıtım Dosyasını, Bakanlıkça yeterlik verilmiş kuruluşlara hazırlatmak, ilgili makama sunulmasını sağlamak ve proje kapsamında verdikleri taahhütlere uymakla yükümlüdür”

“Bu Yönetmeliğe tabi projeler için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez”.

Şeklinde belirtilmektedir.

ÇED sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan İnşaata başlayan ya da faaliyette geçenler: Kapama ve Proje bedelinin %2’si oranında idari para cezası uygulanmaktadır.