Geri Kazanım Katılım Payı Danışmanlığı

Geri Kazanım Katılım Payı ile ilgili yasal düzenlemeler doğrultusunda Yurt içinde piyasaya arz edilen, 2872 sayılı Çevre Kanunu ek-1 sayılı listede yer alan ürünleri piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan geri kazanım katılım payları tahsil edilecektir.

Bu süreçte çevre görevlisi istihdam eden veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti alan veya çevre yönetim birimi kurma zorunluluğu bulunan piyasaya süren işletmeler ile ödeyecekleri geri kazanım katılım payı miktarı 50.000 Türk Lirası’ndan fazla olan piyasaya süren işletmelerce bu Yönetmelik kapsamında yapılacak bildirim ve beyannamelerine esas veriler çevre görevlisi tarafından incelenip onaylanır” hükmü doğrultusunda danışmanlık hizmet sunmaktayız.